A Mi Hazánk Mozgalom aggódik a Magyarország egyik társadalmilag legmegbecsültebb hivatását választó tűzoltókért. A katasztrófavédelem állományába 2012-ben integrált tűzoltóság az egyetlen hivatásos szervezet hazánkban, ahol rendszerszinten szinte soha nem fizettek túlórát. Kivételt képezett néhány különleges eset, pl. vis major helyzetek kapcsán. Ezen felül kizárólag a mentő tűzvédelemben nem aktiválható tiszti állomány részesült plusz juttatásban. A Mi Hazánk javasolja, hogy a tűzoltók esetében is rendezze végre a Kormány az alapbéreket a köztisztviselői illetményalap emelésével, a túlmunkát pedig a törvények adta lehetőségek szerint fizessék ki számukra!

Túlóra tehát az egyszerű tűzoltók esetében ritka esetekben volt. A túlmunkát olyan alapesetekben sem fizetik ki, ha például minden szolgálatuk előtt készenlétben tarthatók a tűzoltók 24 órában.

Sürgetjük, hogy a katasztrófavédelem és a rendőrség állományai közötti, valamint a rendőrségen belüli bérfeszültség csökkentése és a rendőrség bizonyos szakterületei irányába – például a határvadász-állomány irányába – tapasztalható elvándorlás megfékezése érdekében is újra önálló határőrség kerüljön felállításra. Ez – amellett, hogy hatékonyabb lenne a határvédelemre – csökkentené a bérfeszültséget is. A Mi Hazánk a tűzoltóság nagyobb erkölcsi megbecsülése érdekében szorgalmazza, hogy ismét legyen önálló, független, hivatásos, országos tűzoltószervezet. A rendőr rendőr legyen, a tűzoltó tűzoltó, és legyen külön határőrség!

A Mi Hazánk javasolja, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek nagyobb állami támogatásban részesüljenek. Az eszközfejlesztésre pályázatok útján szerezhető források mellett működésük biztosítására – a polgárőr egyesületekhez hasonlóan – az önkéntes tűzoltó egyesületek is kaphassanak központi költségvetési támogatást. Ugyanis az alulfinanszírozott önkormányzatoknak hatalmas kihívás az egyesületek működésének anyagi fedezetét legalább minimális szinten biztosítani.

Szorgalmazzuk továbbá, hogy a gyorsabb és hatékonyabb mentés érdekében a rendőrség országos intézményi felépítéséhez hasonlóan a tűzoltóságnál is kerüljenek felállításra úgynevezett tűzoltóőrsök a hivatásos parancsnokságok alá sorolva, hivatásos állománnyal azokon a járási székhelyeken, ahol nincs tűzoltóparancsnokság.

Ferenczi Gábor
Devecser polgármestere,
a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke,
a Devecseri Önkéntes Tűzoltóegyesület pártoló tagja

X