A Mi Hazánk Mozgalom kabinetjeinek listája

Cigányügyi Kabinet

Feladatunk a cigány-magyar együttélés problémáira való rámutatás, olyan törvényjavaslatok kidolgozása, amely a többségében cigányok által lakott no-go zónákban a kiileszkedett, igénytelen és sokszor törvénytelen életmód törvényes felszámolását eredményezi. Illetve a napi közbiztonsági problémákkal hozzánk fordulók számára nyújtunk segítséget, a hatóságok figyelmének felhívásával, értesítésével. Gyakorlati lépéseket teszünk többek között, illegális hulladéklerakás megszűntetésére, vagy gyermekek veszélyeztetése ellen hatóságok értesítésével.

Elnök: Pakusza Zoltán – [email protected]

Családügyi és Szociális Kabinet

Meggyőződésünk, hogy Magyarországon és Európában jelentkező társadalmi problémák kezelésére hatékony megoldást jelent a hagyományos, többgenerációs családmodell. Az LMBTQP+ és hasonló liberális eszmék atomizálják a társadalmat, szétszakítva az évezredek óta természetes szociális védőhálót jelentő család és egyéb közösségek egységét, a természetes kapcsolataitól megfosztott és lényeges vagyonnal nem rendelkező egyént kiszolgáltatva a modern társadalmakat irányító gazdasági erőknek. Hisszük, hogy csak a hagyományos és természetes család képes olyan védőhálót szőni a tagjai köré, amivel csökkenthetik a szociális és gazdasági kiszolgáltatottságát a család tagjainak. A legfontosabb feladatunknak ennek a családmodellnek az erősítését, támogatását, népszerűsítését tartjuk és hisszük, hogy ezen a modellen keresztül orvosolható számtalan a hazánkat feszítő szociális és társadalmi probléma! Erős nemzet elsősorban erős családokból áll, az erős családok pedig erős embereket nevelnek!

Elnök: Petrovszki Enikő – [email protected]    

Energetikai Kabinet

Az ország energia-biztonságával, energiapolitikai kérdésekkel foglalkoznak. Az alap-energiaellátást, a gáz- és a villamosenergia-hálózat működését figyelemmel kísérik, kiemelten foglalkoznak a Paksi Atomerőmű működésével, üzemidő-hosszabbításával, a Paks II. létesítésével, a nukleáris biztonsággal. Tevékenységeik közé tartozik az energetikával kapcsolatos törvényjavaslatok előkészítése, országgyűlési előterjesztések véleményezése. Javaslatokat terjesztettek elő az atomerőmű kiegészítő hűtésére vonatkozóan, illetve közvilágítási szerződések, közüzemi számlázások vizsgálataival, segítségnyújtással is foglalkoznak. Fontos feladatnak tekintik az energiahatékonysági- és a megújuló energiaforrások alkalmazásával járó rendszerbiztonsági kérdéseket, különösen a napenergia tekintetében, melyet a környezet megóvását előtérbe helyezve, kritikus szemmel vizsgálnak.

Elnök: Pasztorniczky István – [email protected]

Hitéleti és Civilügyi Kabinet

Kabinetünk alapvető célja a Krisztusi értékrend követése. Figyelembe véve, hogy ma már többféle utat ismerünk, amely a Teremtőhöz vezet, legfőbb célunk megvédeni a szeretet normarendszerét az erőszakos, életellenes propagandától.
Hisszük, hogy felelősségvállalással, alázattal és hittel tompítani tudjuk a krízist, amelyet napjainkban megélünk. Mivel hordozzuk az isteni képmást, bennünk van a fénylő, isteni szikra, kötelességünk tevékenyen részt venni a ma dúló szellemi harcban. Tapasztaljuk, hogy már nem elég imádkozni, nem elég a négy fal között ébredettnek vélt tudatállapotban várni az aranykort. Jézus mintájára, aki ostorral űzte ki a kereskedőket a templomból, elérkezettnek látjuk az időt, hogy megvédjük természetest, a normálist, az egyetemes szeretet tervét.
Így fogunk a Mi Hazánk Mozgalom erős tartó oszlopává válni.

Elnök: Bartha Erzsébet – [email protected]

Honvédelmi Kabinet

Megfogalmazza és népszerűsíti a Mi Hazánk Mozgalom álláspontját a haza védelmét önállóan ellátni képes, nemzeti érdekű haderő kifejlesztésében, mely a fő prioritás az idegen megszállásokban való részvétel helyett. Foglalkozik a honvédelmi nevelés lehetőségeivel, a katonai hivatás vonzóvá vételével. Kidolgozott egy, a Mi Hazánk Mozgalom eszmei hátterével összeegyeztethető, koherens honvédelmi programot, melynek részeként sor került az általános hadkötelezettségen alapuló honvédelmi alapkiképzés és önkéntes sorkatonaság alapjainak lefektetésére. A haderőfejlesztés mellett a honvédelem első vonalát jelentő önálló határőrség felállításának ügye is a kabinet feladatkörét képezi. Törvényjavaslatot készít elő és véleményezési feladatot lát el.

Elnök: Novák Előd – [email protected]

Jogi Kabinet

A Jogi kabinet a Mi Hazánk Mozgalom legfőbb jogász-szakmai szervezeti egysége. Tagjai támogatják a Mi Hazánk Mozgalom Elnökségének és országgyűlési képviselőcsoportjának jogalkotási munkáját, határozati- és törvényjavaslatokat készítenek elő, elemzik a Törvényalkotási Bizottság elé terjesztett irományok normarendszert érintő joghatásait, valamint értelmezik a jogszabályokat és az alkalmazási gyakorlatot. A Jogi kabinet szakmai tanácsot ad és jogvédelmet nyújt a teljes szervezet és minden párttag számára, képviseli a Mi Hazánk Mozgalom mint jogi személy érdekeit a közigazgatási-, a polgári- és a büntetőeljárásokban. A kabinet tagjai ezen felül tevékenyen részt vesznek a jogsérelmet szenvedett nemzettársaink egyéni és csoportos érdekeinek képviseletében és általános alapjogvédelmi feladatokat látnak el, alkotmányjogi panaszt és népszavazási kezdeményezést terjesztenek elő. A Jogi kabinet elnöke a Nemzeti Választási Bizottság delegált tagja.

Elnök: dr. Grundtner András – [email protected]

Környezet- és Természetvédelmi Kabinet

A Kabinet a környezet és a természet fontosságát, valamint az ehhez kapcsolható védelmi cselekvés irányát tűzte ki céljául. Legfontosabb küldetésünk a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása, továbbá az adott erőforrások lelkiismeretes felhasználhatóságának elérése, amely által az utódaink iránti felelősséget és a jövő nemzedéke egészséges, természetközeli életfeltételeit szándékozunk megalapozni.

“Hazánk szeretetének része a környezetünk védelme, aki nem óvja tisztességesen, az saját nemzete ellen is vétkezik.” (Cs.K.)

Elnök: Dr. Csereklye Krisztina – [email protected]

Közlekedési Kabinet

A Közlekedési Kabinet feladata, fellépnek a repülőgépek által keltett zajok hatásai ellen, szorgalmazzák a dunai személyhajózás kiterjesztését, igyekeznek visszaszorítani a parkolás-maffiát. Ezentúl szorgalmazzák az igazságos autópályadíj- fizetés bevezetését, továbbá egy korszerű biztonságos vasúti közlekedés megteremtésének megvalósításának megteremtésért küzdenek.

Elnök: Metes György – [email protected]

Külügyi és EU Kabinet

Különböző nyelveket beszélő szakfordítók, tolmácsok, bölcsészek, politológusok az általuk beszélt idegennyelvnek megfelelő külföldi területeken sajtófigyelést végeznek, összegezve, lefordítva közvetítik a kabinetnek. Vizsgálják a Párt külföldön való médiaszereplését, megítélését illetve véleményezik a külföldi eseményeket, állást foglalnak a történésekkel kapcsolatosan, háttérinformációt szolgáltatnak az elnökség részére.

Közleményt, nyilatkozatot, sajtótájékoztatót adnak ki az elnökséggel szoros együttműködésben. A Kabinet feladata a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás külföldi, hasonló ideológiájú politikai erőkkel.

Elnök: Árgyelán János – [email protected]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Kabinet

Kabinetünk célja, hogy a mezőgazdaságra alapozva -arra építve a gazdaság és ipar több ágát is-, újra felvirágoztassuk a vidéket, hogy utódaink számára egy élhető, prosperáló, környezettudatos, a meglévő értékeinkre támaszkodó jövőt hagyhassunk, mely az önrendelkezésünk és a létbiztonságunk alapja.

Ennek eléréséhez a szakmai elkötelezettség mellett a tudatosság és egy új, fenntartható szemlélet kialakítása elengedhetetlen, hiszen ahogy mottónk is tartja, “Ki mint vet, akképpen arat!”.

Elnök: Dócs Dávid – [email protected]

Munkaügyi Kabinet

Egy organikus, a munkavállaló és munkáltató szövetségén alapuló, valódi munkaalapú szociális állam ideájának talaján állunk. Ennek szellemében küzdünk a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsüléséért, tisztességes béreket, jogokat akarunk mindazok számára, kik értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő munkát végeznek. Mint egyetlen népi alapokkal rendelkező mozgalom segítünk a magyar munkavállalóknak, ha valahol joghátrány éri őket, kiváltképpen a spekulatív kapitalizmus, a globalista nagytőke ellenében. A több millió magyar dolgozó lelki és anyagi jóléte elsőrendű nemzetstratégiai kérdés. Ezért szövetségesünknek tekintünk minden olyan szakszervezetet, mely egyetért velünk, egy olyan országot kell felépítenünk, ahol a magyar dolgozó az első.

Elnök: Lantos János – [email protected]

Nemzetpolitikai Kabinet

Szent célunk a nemzet érdekeinek minél hatékonyabb szolgálata, bármi áron és minden eszköz igénybevételével.

Elnök: dr. Popély Gyula – [email protected]

Oktatási és Kulturális Kabinet

Az oktatás és a nevelés kérdéseivel foglalkoznak a kisgyermekkortól a fiatal felnőttekig. Alapértékeik az érdemelvűség és az igazságosság, és olyan tabu kérdésekkel is foglalkoznak, mint az igazságos szegregáció vagy a hazafias nevelés. A kultúra, mint egyéni és közösségi identitásunk meghatározója szintén a kabinet témakörei közé tartozik.

 Elnök: Dúró Dóra – [email protected] 

Önkormányzati Kabinet

A Kabinet feladata az önkormányzatokat érintő ügyek intézésén túl, az önkormányzati képviselők szakmai munkájának a segítése és pártunk leendő önkormányzati képviselő-jelöltjeink felkészítése az önkormányzati választásokra.

Elnök: Pakusza Zoltán – [email protected]

Rendvédelmi Kabinet

A kabinetünk 2021 őszén történt létrejöttének oka a rendvédelmi területet átfogó szakpolitikusi munka, és a MHM rendvédelemmel kapcsolatos alaptéziseinek kidolgozása, valamint a párt rendvédelmi vetületű munkájának és közleményeinek a szakmai jellegű támogatása, képviselete a megfelelő szakmai vagy polgári jellegű fórumokon. Kabinetünk a szakágakat – rendőrség, tűzoltóság, büntetés végrehajtás és civil rendészeti szervezetek – célirányosan kinevezett kabinet alelnökök koordinálásával végzi.

Elnök: Vidó Attila – [email protected]

Sportkabinet

Sportkabinetünk legfőbb feladata, hogy kiharcolja azt a törvényi szabályozást, amely legalább 50%-os állandó magyar állampolgári részvételi arányt ír elő, a pályán lévők között, hiszen az utóbbi években első osztályú csapatsportjainkból kiszorultak fiataljaink. Helyüket külföldiek vették át, sok sportágban mértéktelen arányban, megközelítve a 100%-ot. Fontosnak tartjuk védeni a nemzeti függetlenségünket, megakadályozva a népszerű sportokon keresztül beáramló balliberális érzékenyítési kísérleteket. Határozati javaslatainkat a Parlamentben is előterjesztjük a Mi Hazánk országgyűlési képviselői által.

Elnök: Nagy Attila – [email protected]

X