Németi Csaba helyi képviselőjelöltünk 1972-ben született, családos. Geográfus, végzettségét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Hobbija a csillagászat. Kedvenc földrajzi témája a Nyugat-Dunántúl infrastruktúrájának és feldolgozóiparának történeti kutatása. Programja is e témakörre épül. Nézetei szerint Magyarország megcsonkított területén az organikusan kialakult ipari és infrastrukturális hálózat tudatos sorvasztás és rombolás áldozata lett. Az erőszakos iparosítás, a vidéki lakosság városokba kényszerítése nem ért véget a rendszerváltáskor. A liberálbolsevik erők, ha tehetik, napjainkig pusztítják a vidéket. Az erőtlen, szavakban jobboldali kormányok pedig mulasztással konzerválják a keletkezett problémákat. Megszüntetett vasutak, hiányzó vagy fejletlen utak, felszámolt, elherdált könnyű- és feldolgozóipar jellemzi az elmúlt száz évet. Megítélése szerint vissza kell állítani a lerombolt infrastruktúrát, a helyi érdekű vasútvonalakat. Ki kell alakítani a jelenlegi határokon belüli körgyűrűs gyorsforgalmi úthálózatot, melyre bekötő utak csatlakozhatnak. Járhatóvá és lakhatóvá kell tenni az ország nyugati, aprófalvas területeit. A települések ne csak időszakosan lakott, vagy düledező üdülőfalvak legyenek! Jelentsen értéket a vidéki életforma, elszigeteltség nélkül! Szerinte a jövő záloga a vidék és az ökológiai gondolkodás. Elképzelései, célkitűzései kapocs a tradíciók újraélesztése és a huszonegyedik századi kihívásokra adott korszerű válaszok között.

Email címe: [email protected]

Kövesse Facebookon is: facebook.com/mihazank.vasmegye

X