Éberling Balázs helyi képviselőjelöltünk 42 éves, nős, két fiúgyermek édesapja. Szakmáját tekintve gépésztechnikus, felesége okleveles településmérnök, a gyermekeik általános iskolás korúak. A mohács-szigeti Homorúdon él születése óta, 2019-től a település polgármestere. A Mohács-szigeten eltöltött természetközeli gyermekévek (a Duna közelsége, a gemenci ártéri erdők világa, horgászvizek sokasága) meghatározóak voltak számára, így alakult ki a környezettudatos természetet óvó és vele együtt élő szemlélete. Gyermekeit hasonló szellemben neveli, szabadidejének nagy részét családjával ma is a természetben tölti túrázással, evezéssel, horgászattal, kerékpározással. Nemzeti konzervatív gondolkodású, sváb származású, ebből kifolyólag családját a kommunista uralom alatt számos hátrány és megkülönböztetés érte. Nagyapját az oroszok kényszermunkatáborba hurcolták. Polgármesterként napi szinten szembesül a magyar vidéket érintő súlyos gondokkal, mint például az elvándorlás, munkanélküliség, demográfiai problémák, költségvetési nehézségek, a háziorvosok és rendőrök hiánya, romló közbiztonság stb. Homorúd határmenti település, melyet a migráció napi szinten súlyt, ezért a hivatásos határőrség visszaállításának feltétlen híve.
Határozott meggyőződése szerint egy település és egy ország jólétét kizárólag a szorgalmas és becsületes munka, valamint a jogkövető magatartás hozhatja el. Ezt képviseli polgármesterként, és ezt kívánja képviselni az Országgyűlésben is, amennyiben a választók megtisztelik bizalmukkal.

Email címe: [email protected]

Kövesse Facebookon is: facebook.com/balazs.eberling

X