Dr. Fiszter Zsuzsanna helyi képviselőjelöltünk 1993-ban született Kazincbarcikán. Mindig itt élt, lokálpatriótának tartja magát. Egy fiúgyermek édesanyja. Iskoláit Kazincbarcikán végezte, majd diplomáját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karán szerezte jogász szakon. Ezt követően követeléskezeléssel és adósságrendezéssel foglalkozott.

Életcélja a haza és a nemzet felemelkedése, amelybe beletartozik az önzetlen segítségnyújtás is. Hazafias nézeteket vall, 2009-ben kezdett politizálni, és mind a mai napig aktív közéleti szereplő. Szabadidejében horgászik, olvas, túrázik és ír. Fontosnak tartja a felnövekvő generáció nemzetorientált nevelését, szemben a jelenlegi, erőszakos liberális eszmékkel, valamint megítélése szerint a pénzügyi rendszer teljes reformjára van szükség.

Helyi lakosként tapasztalja, hogy a közbiztonság jelenleg nagyon rossz, a magyar emberek féltik az életüket és a vagyonukat a választókörzet egyes térségeiben. A régió nem képes megtartani a fiatalokat, mivel egy erőteljesen leszakadó térségről van szó, amit mielőbb orvosolni szükséges. A pénzügyi rendszer reformját átfogóan kívánná megvalósítani, mely a végrehajtótól kezdve a behajtó cégeken, közjegyzőkön, bankokon át módosítást igényel, hogy végre az emberek jogai kerüljenek előtérbe, és ne a haszonszerzés motiválja ezt a szektort.

Email címe: [email protected]

Kövesse Facebookon is:
facebook.com/drfiszterzsuzsa
facebook.com/mihazank.kazincbarcika

X