2021. szeptember 19-én újjáalakult a Mi Hazánk Mozgalom Nemzetpolitikai kabinete amelynek én lettem a vezetője. A nehéz, de rendkívül megtisztelő feladatot annak tudatában vállaltam, hogy minden megnyilvánulásunkat a magát liberálisnak nevező, szélsőséges, kirekesztő, magyarellenes gazdasági, politikai elit megpróbálja majd hiéna módjára darabokra szaggatni. Ez nem akadályoz meg abban, hogy messze elkerülve a „politikailag korrekt” helyezkedést, nyíltan felvállaljunk tabunak tartott témákat – írja Bartha Barna.

A Mi Hazánk egy alulról építkező, oligarchamentes mozgalom, amely a nemzet immunrendszerét képező, nemzeti radikális csoportok, -mint a MÖM, BS, HVIM, LH-  és a nemzeti érzelmű állampolgárok politikai, parlamenti képviselete. Egyszerre vagyunk a kormány és az ellenzék ellenzéke, mi vagyunk a harmadik út, az egyetlen amely kifelé vezet az elmúlt 35 év zsákutcájából.

A Nemzetpolitikai kabinet programjának néhány fontos pontja:

-Felül kell vizsgálni a trianoni békediktátumot, különösen annak fényében, hogy a diktátum aláírói közül több tákolmány-állam már nem is létezik. Kezdeményezzük az 1921. évi 33. magyarországi törvény hatályon kívül helyezését. A magyar nemzet hazája a Kárpát-medence, 15 millió magyarral.

-Követeljük egy olyan, a hatályos törvény által garantált, betartatott politikai minimum felállítását, amely lehetetlenné teszi bármely magyarországi pártnak az idegen érdekek képviseletét!

– Célunk, a magyar föld és gazdaság magyar kézbe történő visszaszerzése, gyógy- és folyóvizeinkkel való ésszerű gazdálkodás. 

-Az oktatás a nemzetstratégia egyik legfontosabb része! Programot kell tehát alkotnunk oktatáspolitikánkról, amelynek alappillére legyen a kiszámíthatóság, a minőség, az önállóság. Közmegegyezésen nyugvó alaptantervet szeretnénk az elvárt színvonalhoz méltó finanszírozással!

A Mi Hazánk Nemzetpolitikai kabinetjének teljes programját a későbbiekben közöljük.

Bartha Barna, a Nemzetpolitikai kabinet vezetője.

X