A Mi Hazánk államfőjelöltje Popély Gyula felvidéki történész, az MTA doktora lesz. Szimbolikus, hogy a nemzet összetartozását is megtestesítő jelöltet állítunk a legfőbb közjogi méltóság betöltésére, aki nemcsak tudományos munkásságát tekintve kiemelkedő (illetve vezetői alkalmasságát is bebizonyította a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyetteseként), hanem nemzeti elkötelezettségéről is számos alkalommal tanúbizonyságot tett. Életútjában nincsenek vargabetűk, közéleti szerepvállalása során mindig kiállt a magyarság ügye mellett, többször komoly egyéni áldozatokat is vállalva. Ezt kevesen mondhatják el magukról, és ezért is tudom kiemelkedően tisztelni.

Popély Gyula az egyetlen pozsonyi magyar általános iskola és gimnázium igazgatója volt 1991-’97-ig, amikor a magyarellenes Meciar-kormány kirúgatta, mert a kétnyelvű bizonyítványok állami betiltása ellenére Popély Gyula ragaszkodott a magyar nyelvű közokiratok kiállításához. A nemzeti ellenállás hőseként tekintett rá a magyarság akkor, az első Orbán-kormány mégis hagyta, hogy 25 hónapig állástalan legyen – végül Raffay Ernő segítségével lehetett a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója.

A hazának most, amikor a legalapvetőbb értékeinket, a családot, a nemzetet, az emberi szabadságot támadják, olyan államférfiakra van szüksége, akik rendíthetetlenül képviselik a haza védelmét. Popély Gyula ilyen.

X