Az elmúlt időszakban szomorúan tapasztalhattuk meg ismét, hogy a balliberális véleményformáló oldal hogyan próbálja besározni a magyar történelem eseményeit, szimbólumait.


A hegyvidéki Turul-szobor körül folyó vita nem új keletű, ezért a Mi Hazánk Mozgalom most témazáró, tiszta beszéddel kíván véget vetni ennek a folyamatnak.


A Turul-szobor a magyarság ősi szimbóluma, nemzeti jelképünk, és mint ilyen, a magyarság túlélésének és megmaradásának jelképe. Ugyanígy a Turul-szobor, mint világháborús emlékmű a magyar háborús sorstragédia felett az élet győzelmét hivatott hirdetni, illetve a világháborús magyar katonai áldozatvállalásra emlékeztet. Álláspontunk szerint a balliberális oldal és a hozzá kapcsolódó szélsőbaloldali kultúrharcos attitűd most is, a valódi politikai teljesítmény helyett, az egészséges többségi magyar társadalom nemzetpolitikai emlékezetét revolverezi, szélsőséges sérelempolitikai hangulatkeltéssel.

A Turul-szobor elbontásának felmerülő lehetőségét ezért ellenezzük, és annak esetleges bekövetkeztét minden rendelkezésre álló eszközzel meg fogjuk akadályozni.
Jónás Levente, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti alelnöke

Mi Hazánk Mozgalom

X