A Mi Hazánk Mozgalom tiltakozik a Budapestre tervezett kínai egyetem (Fudan) ellen, amely mintegy 540 milliárd forintos kínai hitelből épülne.
Ráadásul a felsőoktatási intézmény szellemisége kőkeményen kommunista ideológiai alapokon nyugszik. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a magyar kormány hosszú ideje már a kínai nagyhatalmi befolyásszerzés európai elősegítőjeként funkcionál, mert tudjuk, ezzel a magyar szuverenitás óhatatlanul csorbul. Egyébként pont ebből az alapállásból kiindulva nem támogatjuk például a CEU jelenlétét sem, mert ott szintén hazánk jövőjére nézve káros nézeteket terjesztenek (genderpropaganda).

A balliberális oldal ellenkezését azonban hiteltelennek tartjuk a Fudannal szemben, számukra ez csak szimpla és öncélú kritika a kormány ellen. Ez abból kis kiviláglik, hogy amikor Brüsszeltől tapasztalunk olyan törekvéseket, amelyek bele akarnak szólni Magyarország belső viszonyaiba, akkor mélyen hallgatnak, sőt, támogatják is azokat.

Természetesen tisztában vagyunk Magyarország geopolitikai elhelyezkedésével és lehetőségeivel, ahogy Kína világpolitikai súlyával is, a gazdasági kapcsolatok ápolását nem vetjük el sem keleti, sem nyugati irányban. Azonban ez nem jelentheti azt, hogy önként és dalolva kellene kegyeiket keresnünk, mintegy gyarmati mentalitást megvalósítva, mi ennél jóval többre hivatottnak tartjuk magyar nemzetünket. A Mi Hazánk elsősorban egy kelet-közép európai összefogásban gondolkodik, amelyben kiemelt, vezető szerep hárul hazánkra, és amely tömb sikeresen tudja letörni mind a nyugati, mind a keleti gyarmatosító törekvéseket.

Lantos János, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjelöltje

X