74 évvel ezelőtt, 1947. április 12-én a csehszlovák kormány megkezdte a felvidéki magyarság deportálását, azzal a nem titkolt céllal, hogy a Felvidék déli részén egybefüggő magyar tömböt meggyengítse. Ez több mint 100 ezer felvidéki magyar honfitársunkat érintette akkor – emlékeztetett Lantos János, a Mi Hazánk esztergomi elnöke a Felvidékről kitelepítettek emléknapján. Az emléknapot minden év április 12-én tartják a magyar Országgyűlés 86/2012. (XII. 7.) OGY határozata alapján.

Kiemelte, a második világháború után több millió németet is kitelepítettek Kelet-Európából, köztük Csehszlovákiából, az egész etnikai alapú műveletnek pedig a Benes-dekrétumok adták meg a jogi hátterét.

– Ez kimondta, hogy a magyarok és a németek kollektíven bűnösök, ezért bármikor önkényesen megfoszthatóak a legalapvetőbb emberi jogaiktól is. A magyarokkal és a németekkel alkalmazott bánásmód pedig ezen dekrétum szellemében összeegyeztethetetlen volt a nemzetközi jog általános elveivel

– fogalmazott.

Lantos szóvá tette, hogy nemhogy bocsánatot nem kértek azóta, sem erkölcsi vagy anyagi jóvátétel nem történt, de a dekrétumokat az egykori Csehszlovákia mindkét utódállama, Csehország és Szlovákia is jogrendje részének tekinti mind a mai napig. Pedig a dekrétumok éles ellentétben állnak az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a szlovák parlament 2007-ben mégis megerősítette azok sérthetetlenségét.

– Sőt, az elmúlt években megdőlt az az állítás is, hogy ennek nincs már komolyabb jelentősége, hiszen számos példáról tudunk, hogy felvidéki magyarokat éppen a Benes-dekrétumokra hivatkozva tudtak ellehetetleníteni, és elvenni tőlük a földterületeiket – fejtette ki.

A Mi Hazánk Mozgalom elképesztőnek és felháborítónak tartja, hogy a Benes-dekrétumok a mai napig érvényben lehetnek, azt pedig egyenesen szégyennek tartják, hogy a rendszerváltás óta eltelt 30 évben egyetlen magyar kormány sem tudta elérni a hatályon kívül helyezését, mert – mint fogalmazott Lantos – meg sem próbálták.

Álláspontjuk szerint a magyar kormánynak azonnal a szlovák kormányhoz kellene fordulnia ebben a kérdésben.

– Amennyiben a Mi Hazánk Mozgalom olyan politikai pozícióba jut, hogy hatással lesz erre, ellentmondást nem tűrően és azonnal lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy hatályon kívül helyezzék a Benes-dekrétumokat.

Mert nem mondunk le egyetlen egy elszakított országrészről sem, egyetlen magyar testvérünkről sem, a magyar nemzet a Kárpát-medencében egy és oszthatatlan, Nyitrától Zentáig, Soprontól Székelyudvarhelyig terjed a mi hazánk, és ezért a hazáért fogunk küzdeni, amíg csak élünk

– zárta gondolatait.

Magyarjelen.hu

X