Száz iskolának adományoz történelmi Magyarországot ábrázoló, fából készült kirakót a Mi Hazánk Mozgalom a trianoni békediktátum századik évfordulójának évében, hogy ezzel is hozzájáruljunk a hazafias nevelés megvalósításához az iskolákban. A magyarság sorskérdéseit kompromisszumok nélkül képviselő pártként ezzel is szeretnénk elősegíteni azt, hogy a felnövő nemzedékek tisztában legyenek azzal, mi történt száz évvel ezelőtt, és mit veszített Magyarország Trianonban. Ehhez oktatáspolitikai, külpolitikai és emlékezetpolitikai fordulatra is szükség van.

Elfogadhatatlannak tartjuk Szijjártó Péter külügyminiszter azon megnyilvánulását például, hogy az RMDSZ-re való szavazásra buzdítja az erdélyi magyarokat. Az elmúlt harminc év mérlege az erdélyi magyarokra nézve katasztrofális (1,7 millióról 1,1 milliónyira becsülhetőre apadt a lélekszámuk, zajlik a visszaállamosítás, üldözik közösségi jelképeiket, akadályozzák a magyar nyelvhasználatot és lekerült a napirendről a területi autonómia kérdése), miközben tagadhatatlan, hogy ebben a három évtizedben kizárólag az RMDSZ volt döntéshozói helyzetben. Ilyen körülmények között elengedhetetlen, hogy az RMDSZ folyamatos politikai monopóliumépítésével ellentétes irányba ható politikai erő is létezzen, mely sikerrel szólítja meg a magyar közösség valamennyi tagját és nem enged teret a kiábrándulók román pártok felé való közeledésének, hiszen látjuk, a Felvidéken lezajlott hasonló folyamatok hová vezettek.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint ugyanakkor fordulatra van szükség az emlékezetpolitikában is. Nem június 4-ét kellene ünneppé tenni, hanem például a hazatérés napjává nyilvánítanánk augusztus 30-át, a második bécsi döntés aláírásának napját. Azt kezdeményezzük tehát, hogy legyen Észak-Erdély visszatérésének napja hivatalos, állami ünnepnap, mely alkalommal valamennyi sikeres revízióra, így Kárpátalja, Felvidék és Délvidék egy részének visszatérésére is emlékezhetünk. Egyetlen pártként emlékeztünk meg Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójáról is; megvannak tehát a magyar történelemben azok a jeles események, amelyekre érdemes emlékeznünk és emlékeztetnünk.

mihazank.hu
X