A Mi Hazánk Mozgalom a szellemi honvédelem jegyében, figyelemfelhívó és elrettentő jelleggel alapít Niedermüller-díjat, mellyel a magyar nemzet tekintélyén esett csorbák okozóinak kívánunk örök mementót, lelki kalodát állítani. A hazánkban ideiglenesen állomásozó hungarofóbok ellen egyúttal harcba hívjuk a magunkfajtákat: tégy a magyargyűlölet ellen!

A magyar közélet Káinjainak állíttassék ki tehát egy „oklevél”, amelyben a „díjazott” álságos, polkorrekt leple lehullik, a zsoldjukat fizetők kiléte pedig megmutatkozik. A díjat annak szolgálatába állítjuk, hogy a legmagyarellenesebb – ám ennek ellenére magyarul beszélő –, akár kereszténygyűlölő és heterofób létrontókat egybe gyűjtse és a becstelenség örök Pantheonjába „emelje”.

Emlékül és okulásul hagyjuk a következő nemzedéknek azon minősített testvérgyűlölő, aljas indokból előre eltervelt hazaárulások lajstromát, amelyeket az ezer esztendős keresztény magyarság kárára követtek el, nemzetüket, szülőföldjüket több ízben is megtagadva, magyar közösségünk ellen gondolatban, szóban és cselekedetben vétkezve.

A Mi Hazánk Mozgalom utat mutat hungarofóboknak és hazafiaknak egyaránt: Magyarország a magyaroké!

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke

X