Pártunk minden olyan eseményt üdvösnek tart, amely a Kárpát-medence magyarságának megmaradását biztosítja, különös tekintettel az elszakított területeken élő nemzettestvéreink
érdekeinek minél erősebb képviseletére! Ilyennek tekintjük a három felvidéki magyar párt –  hosszas előkészítő munkának köszönhetően létrejött – Szövetség nevű összefogását. A Szövetség fő célkitűzései többek között a magyarság kollektív bűnösségét kimondó Benes-dekrétumok hatályon kívül helyezése, valamint a zömében még mindig jobbára magyarok által lakott déli régiók fejlesztése. A felvidéki magyarok képviselete mellett a szlovák pártokkal, – melyek szintén szem előtt tartják a magyarok érdekeit is – a jó viszony és a kompromisszum megteremtése a cél.

A Mi Hazánk szerint az elmúlt időszak sikertelen felvidéki magyar politikája után reményteli az elsődlegesen a magyarok érdekérvényesítését célul kitűző szövetség megalakulása, hiszen az elszakított területek közül itt a legnagyobb az asszimiláció, s ennek következtében a magyarság érdekeinek sikeres képviseletére is itt volt a legkisebb esély. Mindeddig, hiszen az új társulás egységbe tömöríti a magyar politikum eddigi szereplőinek legtöbbjét, s az új párt több, mint tízezres tagsággal vághat neki a közös munkának, melynek eredményeként újra meg kell vetnie a magyarságnak a lábát a szlovák törvényhozásban.

Az elmúlt években volt szerencsém több vezető felvidéki magyar és szlovák politikussal is megismerkedni, és személyes véleményem, hogy a fiatalodó politikai grémiumnak, a két tábor közös munkáját eddig akadályozó dogmák kiszorulása egy új fejezetet nyithat a szlovák politikai életben is, amelynek végre minden szereplője megérti, hogy nem egymás farkasainak kell lenni, hanem közösen kell a térségünk érdekeit, értékeit megőrizni, s együtt kell megoldást találni az újonnan felmerülő problémákra, kihívásokra! Ez mindannyiunk, hazánk, a Kárpát-medence és Közép-Kelet-Európa érdeke is!

Dócs Dávid, a Mi Hazánk alelnöke

X