Ifjúságpolitika

 

Gimnáziumi ösztöndíjprogramot!

Az egyetemi tanulmányi ösztöndíjhoz hasonló középiskolai ösztöndíjprogramot
kívánunk bevezetni a diákok jobb tanulmányi átlagának érdekében. Félévenként
kerülnének kihirdetésre a nyertesek, akik a tanév vonatkozó felében havonta
kapnák meg jutalmukat.

Élhetőbb kollégiumokat!

A szocialista időkből ránk maradt kollégiumi hangulat helyett XXI. századi kollégiumok kialakítását szorgalmazzuk. Elég volt az omladozó falakból, a huzatos ablakokból, a penészes zuhanyzókból! Tisztább és modernebb kollégiumokat követelünk!
Ingyenes, működőképes számítógép- és internethasználati lehetőséget, wifit, kollégiumi diákkönyvtárakat akarunk.

Rövidebb órák + szabadidő

Reggel 8 óra előtt ne legyen tanítás, a nulladik órát töröljék el, és 45 perc helyett 40
percesek legyenek a tanórák az 5. órától!

Segítség a jogosítványhoz

20 év alatt legyen ingyenes a jogosítványszerzés a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára!

Nemzeti, keresztény oktatást!

A tanárok az általános és középiskolákban, a felsőoktatásban egyaránt Magyarország
nemzeti, keresztény kultúrájának tiszteletben tartásával kell, hogy végezzék
munkájukat. Világnézeti semlegesség helyett legyen nemzeti-keresztény oktatás!

Legyen önvédelmi oktatás!

Európa legelhízottabb nemzete a magyar. Számunkra fontos az egészség, és így a
sport is. A heti öt testnevelésórából legyen egy önvédelmi, küzdősportoktatás (pl.
baranta, cselgáncs, karate). A magyar fiataloknak meg kell tanulniuk megvédeni
magukat. Életerős ifjúság, életerős nemzet!

50 óra közösségi szolgálat
vagy honvédelmi ízelítő kiképzés

Az 50 órás közösségi szolgálat legyen kiváltható 7 napos katonai ízelítő kiképzéssel,
ahol a fiatalok betekintést nyerhetnek a honvédség működésébe, erőnlétük és tudásuk fejlődhet, katonai fegyelemben részesülnek. Elsajátíthatják a magyar hagyományoknak megfelelően az íj használatát is.

Csökkentsék a tanári képzés önköltségét,
növeljék a tanárok fizetését!

A tanárnak készülő hallgatóknak akár 400 ezer forint felett is lehet félévente az önköltségük, amit maximalizálni kell 250 ezer forintban, a fizetésüket pedig növelni
kell a diplomás átlagbérig. A nemzetmentő munkában legnagyobb felelősségük és
feladatuk nekik van.

Jó minőségű internet-hozzáférést minden tanárnak!

Az államnak minden iskolának és tanárnak biztosítania kell a jó minőségű internethozzáférést, hogy a tanórák zökkenőmentesen folyhassanak le, XXI. századi módra.

Külhoni magyar szerzőket az iskolakönyvtárakba!

Trianon 100. évfordulója után fontos lenne, hogy az elcsatolt területek magyar írói,
költői is kapjanak nagyobb teret a csonka honi oktatási rendszerben. Wass Albert,
Sajó Sándor, Tamási Áron, Reményik Sándor, Nyírő József, Márai Sándor, Zrínyi
Miklós művei kerüljenek minden csonka honi iskola könyvtárának polcaira!

Segítségnyújtást a bántalmazottaknak!

A középiskola minden tanévében rendszeresen órai téma kell, hogy legyen a
diákjogok ügye és a konfliktuskezelés. Kapjanak a diákok olyan jogi alapképzést,
amely segít mérlegelni, az adott szituációban hogyan tudnak törvényesen eljárni
maguk védelmében. Az otthoni bántalmazások száma különösen magas országunkban, így minden magyar iskolának kiemelt figyelmet kell erre fordítani.

Zöldprogramokat az iskolákba!

Bolygónk védelmének fontosságát hangsúlyozva minden diáknak kötelezővé tennénk a félévi minimum egy, az iskola által szervezett zöldprogramon való részvételt,
ami lehet szemétszedés, állatmenhelyen való segédkezés, faültetés stb.

Tiszteletet a tanárnak, tiszteletet a diáknak!

A tanulni nem akaró és iskolatársait hátráltató fiataloknál nem egyszer előfordult
már, hogy tanáraikat is igyekeztek megfélemlíteni. Ezeket a fiatalokat az antiszociális
magaviselet mértékétől függően speciális osztályba vagy speciális bentlakásos intézménybe kell tömöríteni. Ez a mi elképzelésünk az oktatási szegregációról. Fontos,
hogy akinek javulni látszik a magatartása és a tanulmányi eredménye, visszakerülhet
a régi osztályába.

Az iskola a való életre készítsen fel!

Az iskolából kikerülve, a szüleiktől meg nem tanulva sokan nem tudják, hogyan kell
egy csekket kitölteni, egy levelet feladni, egy lakcímváltozást bejelenteni, semmit
nem tudnak a vállalkozói lét és az alkalmazotti státusz különbségeiről, az adózásról,
a bankrendszerről, a nyugdíjrendszerről, a bejelentett munkaviszonyokról. 12. osztályban kéthetente egy alkalommal olyan gyakorlati óra legyen bevezetve, amely az
élet ezen hétköznapi kérdéseire készít fel!

Népismereti órát alsó tagozatban

Kezdeményezzük általános iskolában a hon- és népismereti óra bevezetését, amelynek keretén belül kreatív módszerekkel a magyar hagyományokat ismerhetik meg
a gyerekek. Ezen óra keretén belül megtanulhatják például, mi az a rovásírás, de
az alapvető kertgondozással (ültetés, metszés, földművelés), a néptánccal is megismerkedhetnek. Megtanulhatnak kiszakadni a posztmodernitásból.

Ingyenes szintemelő érettségit!

Az első, legalább 45%-os szintemelő érettségi legyen ingyenes! Ezzel buzdítanánk
azon fiatalokat, akik egyetemre jelentkeztek, de nem vették fel őket, vagy nem oda
vették fel őket, ahová szerettek volna menni. Ne adják fel! Tanuljanak, tegyék le az
ingyenes szintemelő érettségit, szerezzenek diplomát, és érjék el céljaikat!

Nemzeti bűntudatkeltés helyett nemzeti büszkeséget!

Sok tizenéves jelenti ki: szégyell magyarnak lenni, mert a történelemórákon negatív képet festenek hazánkról. Elég ebből! A tanárok olyan Magyarországról tanítsanak, amelyre büszkék lehetünk, ne olyanról, amely miatt szégyenkeznünk kell!
Szemléletváltást követelünk a magyar történelemoktatásában.

A nyelvvizsga írhassa felül a középszintű nyelvi érettségit!

Sikeres B2-es nyelvvizsgával ne legyen kötelező középiskolai nyelvi érettségit tenni,
a diák százalékos arányban fogadtathassa el nyelvvizsgaeredményét érettségi eredményként is

X